เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด

เนื่องด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด สหกรณ์ฯจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และภัตตาหาร แก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันร่วมรับประทานอาหาร